Registravimo data:2018-09-19
Nr.T00082405 Žemės sklypų Šiltnamių g. 6C, 6D, 6E ir Kretingos g. 169, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD1-743, korektūra žemės sklype Kretingos g. 169.